تعریف جنگ‌های صلیبی:

جنگ‌های صلیبی به سلسله جنگ‌های گفته می‌شود که اروپائیان در خلال قرن‌های پنجم تا هفتم هجری (یازدهم تا سیزدهم میلادی) آن‌ها را علیه جهان اسلام و به بهانه نجات سرزمین‌های مقدس به راه انداختند.

تعداد جنگ‌های صلیبی:

در مورد آغاز جنگ‌های صلیبی و تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد بعضی آن‌ها را محدود به لشکر کشی‌های عمده نداشته و تعداد جنگ‌ها را فراتر از هشت جنگ ذکر کرده‌اند. اینان معتقدند جنگ‌های صلیبی چندین سال قبل از 1095 م شروع شده است. اما اکثر مورخان آغاز جنگ‌های صلیبی را 1095 م و پایان آن را سال 1291 م ذکر کرده‌اند.

راه‌های انتقال تمدن اسلام به غرب:

جنگ‌های صلیبی یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال تمدن اسلامی به غرب می‌باشد البته این دیدگاه مخالفین و موافقینی هم دارد، بسیاری از مورخین و اندیشمندان غربی این موضوعات را بحث نکرده و یا ا