سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره
جستجو
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
تدبر در قرآن
آیه قرآن
کاربردیابر برچسب ها

فاطمه جان آی گل نرگسی

ای همه دردوالم وبی کسی

کشت مراکوچ غریبانه ات

ای همه رنج وغم ودلواپسی

فاطمه جان کوثرقران تویی

رمزشب رزم شهیدان تویی

آی جوانمرگ جوان نبی

باغ خداراگل ایمان تویی

فاطمه جان مادرخون خدا

دخترپاک نبی مصطفی

همسرخوب علی مرتضی

مادردلسوخته کربلا

هردوجهان خاک کف پای تو

قلب عزادار همه جای تو

مردوزن وکودک وپیروجوان

دل بنهادندبه سودای تو

فاطمه جان بعدتوخورشیدمرد

دردل حیدر گل امیدمرد

باغ فدک ازغم توخشک شد

فاطمه جان ای گل سرخ بهشت

دخترپیغمبرنیکوسرشت

بس که خداوندتورادوست داشت

نام تورااول هستی نوشتهمان طور که می دانیم پیشانی امسال به نام بلند وآفتابی رسول الله پیامبراعظم(ص)ازسوی

 رهبر معظم انقلاب مزین شده است.

قطعابراین نام گذاری اهدافی بلند مترتب است وبرماوظایفی سنگین

اهداف راشایدبتوان به اشارت گفت اما همه وظایف را نمی توان در

 این مختصربررسی نمود.

پس به اقتباس والهام از کلمات رهبرحکیم وفرزانه انقلاب

 به خوشه چینی می نیشینیم.

((پیامبر اعظم اسلام مجموعه تکامل یافته فضایل همه انبیاواولیای الهی

در طول تاریخ ودرخشان ترین کهکشان عالم وجود است که هزاران

منظومه وخورشید فضیلت وکرامت رادرخودجای داده است.))

     امروزامت اسلام بیش ازهمیشه به پیغمبراعظم خودنیازمنداست.

به هدایت وبشارت وانذاراوبه پیام معنویت اووبه رحمتی که او

به انسانهادرس داد.علم توام با اخلاق حکومت همراه باحکمت عبادت همراه با خدمت به خلق

جهاد توام بارحمت عزت همراه بافروتنی روزآمدی توام با دوراندیشی و

صداقت با مردم درعین پیچیدگی سیاسی ازجمله ویژگی های پیامبرمکرم

اسلام است که راههای روشن هدایت وسعادت را پیش روی تمام جهانیان

قرارمی دهد.

وجودپیامبر اعظم اسلام درعرصه جهانی نیزنقطه پیوندعقایدوعواطف

همه ملت های مسلمان وامت های اسلامی است.

امروز درس پیامبراسلام برای امتش وبرای همه بشریت درس عالم شدن

قوی شدن اخلاق وکرامت رحمت جهادعزت ومقاومت است.

مابه شاگردی مکتب نبوی ودرس محمدی(ص) افتخار می کنیم

درسایه این نام ویادبایدبامروردرس های پیغمبرآنهارابه درس های

زندگی وبرنامه های جاری خود تبدیل کند.

همه تاریخ وهمه سال هامتعلق به آن وجود بی همتاست .

اما نام گذاری امسال بایدمارادرراه رسیدن به جامعه و تمدنی

که هدف پیامبرمکرم بودخیزش بلندی داشته باشیم

وامسال رابه سال امیدکار مجاهدت وسال حرکت به جلوتبدیل کنیم

دراین سال هرکسی درهرجا که هست یک گام به جلوبر می دارد

زیرادرمنطق وآیین پیامبراعظم اسلام(ص)توقف وتحجرو

ناامیدی راهی نداردودل هرمسلمانی مملوازامیدنبوی(ص)است.

چگونه می توانیم به مدینه فاضله رسول خدا برسیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وچگونه با عمل کردن به سیره آن اسوه حسنه صراط مستقیم راپیداکنیم؟؟؟؟؟؟؟؟

ودراین سال چه کاری صورت بگیردتااین اتهام مخالفین شیعه که شیعیان برای

پیامبر(ص)کم کاری می کندخنثی گردد؟؟؟؟؟

 

 اقتباس از پیام نوروزی رهبرانقلاب

 وسخنرانی ایشان درمشهد مقدس1/1/1385زمانی دراز بود که مردم به خواب رفته بودند.

فتنه ها فروزان بودوکارهانابسامان وآتش جنگ هاشعله ور.

روشنایی ازجهان رخت بربسته فریب ونادرستی آشکارگردیده بود.

پرچم های هدایت کهنه وفرسوده گشته بودورایت ضلالت پدیدار.

دنیا میوه اش فتنه بودوطعامش مردار.

دردرون وحشت نهفته داشت وازبرون شمشیر ستم آخته در این هنگام

اورابه رسالت فرستادند.

شاهکارآفرینش وخلقت شهاب درخشان هدایت ونجات دهنده ی بشرازکفر

ازکفروضلالت.

پیامبرمهربانی ورحمت محمد بن عبدالله(ص)خاتم رسولان4 وآورنده جامع ترین

وکامل ترین ادیان که رسولان قبلی به آن بشارت رسالت اوراداده بودند.

خداوند اورابا حجت ودلیل کافی کتاب آسمانی واندرزهای شفابخش دعوتی

پیش گیرنده ازهلاکت مردم بفرستاد.

وجوداوراه های ناشناخته راآشکارکردبدعت هارافروکوفت واحکام

  خدارابربندگانش بیان نمود.


صفحات :
|  <  1  2  3  >  |