سلام دوستان خوبم،وبرادران وخواهران ایمانی ام .

چند روزی به طور موقت از خدمت شما مرخص می شوم

وامید وارم که بنده را ازدعای خیرتان فراموش نفرمایید

التماس دعا فعلن خدا نگهدار