درآغاز سال نو وببهار طبیعت ،عطر و بوی همدلی با اهل بیت (ع) درمشام جانمان است. امسال، بازهم بهار دربهار است بهار طبیعت، وبهار ولادت پیامبر اعظم (ص) وصادق آل محمد (ع)که ماه ربیع الاول را به بهاری دیگروربیعی سرسبز مبدل ساخته است.

روییدن شکوفه مودت اهلبیت (ع) در بوستان جانهای محبان ،طراوت دیگری به زندگیها می بخشد وعطر ایمان ومعنویت را درفضای جهان می افشاند ،

چندین سال به احترام عاشورا واربعین وایام عزای خامس آل عبا ،با کاروان کربلا همراه شدیم ودرتعطیلات نوروزی هم پرچمهای عزا بر افراشتیم وحسینیه ها وتکیه ها ومحافل حسینی را گرم کردیم تا همدلی وهمراهی خودرا با خاندان رسالت نشان دهیم

امسال نوروز را درحالی برگذار می کنیم که درآستانه میلاد پیامبر خدا (ص)وامام صادق (ع)قرار داریم واین مایه برکت وخرمی وخرسندی دلدادگان ولایت ومحبان عترت است

سال نو که با دعای تحویل سال ونماز خاص وسایر ذکرها آغاز می شود ازجمله مناسبتهای است که رنگ وبوی دینی دارد ایام نوروز ،ایام دید وبازدید ،صله رحم ،عیدی وهدیه دادن انجام سفرهای زیارتی ،وحضور درحرم ها وزیارتگاهها ومزار شهیدان وتربت به خاک آرمیدگان ،عیادت بیماران می باشد

درسال جدید ماهم نو بشویم وآنگونه که وسایل کهنه وتقویمهای قدیمی ولباس نا مناسب را کنار می گذاریم وعوض می کنیم اخلاق نا پسند ورذایل  وصفات بد راهم از خودمان دور کنیم

طبیعت وسال ودرختان وزمین وزمان نو می شود چرا ما نو نشوییم ؟

سال جدید همراه با تحول ودگرگونی از راه رسیده ما هم متحول شویم وعقده ها وکینه ها را از یاد ببریم وفضای جدید درکشورمان بوجود بیاوریم واز نفی همدیگر بپرهیزیم وکشوررا به سوی رشد ترقی رهنمون کنیم .

سال نو ،نام حضرت رسول (ص)وامام صادق (ع)را برای ما تداعی می کند.

ما هم بکوشیم از آن اسوهای پاکی والگوهای کمال وحسن خلق وادب ومتانت ،درس بگیریم .

سال نو، درختان جامه سبز بهار برتن می کنند . ما هم خودرا به زینت اخلاق وعفاف بیاراییم .    

بهار طبیعت وبهار رسالت وامامت مبارکباد
برچسب ها : 8ربیع الثانی (ولادت امام حسن عسکری