بسم رب المهدی(عج)

دل نوشته ی به مناسبت نیمه شعبان میلادآخرین منجی عالم بشریت،شیرازه کتاب آفرینش،عطوفت بیکران پروردگارحضرت حجة بن الحسن العسکری(عج)که جهان درتب وتاب ظهورش باقلبی لرزان وچشمی گریان به انتظارایستاده است.

مهدویت،قلب تپنده ی حیات شیعه درتمامی قرون و اعصاراست.

مهدویت،رمزورازنجات انسان معاصرازبن بست هاوگرداب هاست.

مهدویت،نه یک راه، که تنهاراه است.

مهدویت،انرژی متراکمی است که اگربه درستی ازآن بهره گرفته شود،

توانایی شگرفی دروحدت همگان وبسط معنویت واحیای دین دارد.

مهدویت،واعتقادبه یک منجی ومصلح ،باورمشترک همه ی ادیان و

ندای قلبی همه ی مستضعفان درسرتاسراین کره ی خاکی است.

مهدویت،باوری عمیق است که ریشه درساخت وبافت انسان دارد.

مهدویت،امیدمستضعفان ونویدپایان سبززمان است.

مهدویت،چشم اندازی است زیبا به جهان آینده وآینده جهان.

مهدویت،سرفصل رویش وتولدنهایی انسان است

مهدویت،حقیقت سترگی است که جهان باوجوداوبرمدارعشق می چرخد،

وخورشیدبه یمن درخشش نورش زمین وآسمان رانورباران می سازد.

مهدویت،عامل رعب وهراس همه ی مستکبرین ودشمنان انسانیت است.

مهدویت،برگی زرین دردفترتاریخ انسان است.

مهدویت،نگاه سبز شیعه وادامه کربلا ونگاه سرخ حسین (ع) است.

مهدویت،آخرین پناه وخاکریز انسان معاصردربرابرهمه ی سیاهی ها وپلشتی ها است.

مهدویت،رمز پیروزی واستمرار انقلاب اسلامی  است.

مهدویت،امیدوحیات زیبایی وعشق وشورونشاط ودریک کلمه همه چیز ما است.

یابن الحسن!روحی فداک!متی تراناونراک؟

 

 
برچسب ها : یادمان شهیدنهضت کمالی