سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره
جستجو
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
تدبر در قرآن
آیه قرآن
کاربردی



ابر برچسب ها

پیامبری که مردگان و مرده دلان رازنده می کرد . پیامبری که بیماران را شفا می داد واز دنیا و دنیا زدگان بیزار بود.

 

وامروز ...  کجاست تا ببیند که چگونه  کلام او « یاتی من بعدی اسمه احمد » را به صلیب می کشند؟

 

کجاست تا ببیند ، فراعنه زمان که خود رامسیحی می دانند، هرکسی راکه احمدی است، ازدم تیغ می گذارنند وادعای « انا ربکم الاعلی » دارند کجاست تا ببیند، کسانی که خود را پیرو او می پندارند ، خالق هستی را درگوشه کلیساها و خانه ها زندانی کره اند ، وبه او اجازه دخالت درامور اجتماعی مردم رانمی دهند . کجاست تا یکبار دیگر، ناقوس ها رابرای ریشه کن کردن فرعونیان وگردن کشان زمان وبه نفع مظلومین به صدا درآورد.

 

آه، ای روح خدا ! کجایی تا ببینی ، امروز ناقوس کلیساها ، دیگر درمقابل ظلم وجور بانگ برنمی دارد ودل های مظلومان وستمدیدگان جهان را روشن نمی کند. امروز آیه های عدالت انجیل ،درحصار سربه فلک کشیده کلیساها ،به بند کشیده شده اند واگر دیروز تو را به صلیب کشیدند ، امروز کلامت به صلیب کشیده شده است.

 

ای  روح بلند الهی ! کودکان آواره افغانستان، به کدام مأوا پناه جویند؟ ضعیفان بی خانمان فلسطین ، به کدامین  عروه الوثقی دست بیاویزند؟ مردم عراق ، از دست تجاوز امپریالیسیم جهانی که اموالشان را به غارت می برند به چه کسی شکوه کنند ؟

 

ای پیامبر رحمت ! مدعیان عیسویت ، امروز دستشان به خون سرخ کودکان وزنان ومردان بی گناه فلسطین ، عراق ،افغانستان ،لبنان و..آلوده است ونعره مستانه و ازسر قدرتشان گوش انسانیت را کر نموده است . امروز فریاد جنگ وخونریزی از حلقوم ناپاک این قدرتمندان دنیا پرست، روح پاک تو را آزار می دهد.

 

ای روح خدا! تو مردگان را زنده می کردی واینان زنده ها رابه فجیع ترین شکل قتل عام می کنند. تو بیماران را شفا می دادی واینان  با استفاده ازعروسک های شیمیایی، کودکان افغانی وفلسطینی ولبنانی رابیمار می کنند .تو پیام آور عشق ومهربانی بودی واینان...

 

می دانیم که سرانجام می آیی ، ازآسمان چهارم ، دست در درست یگانه منجی عالم بشریت وآن روز زمین درچشم خورشید عدالت می شکفد

 

 




برچسب ها : سیمای محمد(ص)



 

به انگیزه دهم رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه (س)

 

خداوند درکنارهرمردبزرگ ازیک زن بزرگ نیزیادمی کند.

حضرت خدیجه(س)دخترخویلدبانوی خردمندودوراندیش ووالاگهربودکه ازلحاظ موقعیت اجتماعی وخانوادگی جایگاه بسیارممتازی درمیان زنان جزیره العرب وقریش داشت.

مادرش فاطمه بنت زاید ازاشراف زنان قریش ودرعصرجاهلیت معروف به طاهره بوده است.

خدیجه (س) اززنان متمکن وثروتمندمکه بودویک شبکه تجاری بین شام وحجازوحبشه مدیریت می کرد.

ودرکارتجارت از اهل فن یاری می گرفت.وقتی صفات حضرت محمد (ص)همچون صداقت امانتداری پاکدامنی وخدمت رسانی

به نیازمندان رادید ایشان را به مدیریت کاروان تجاری خود خود برگزیدوپیامبر تجارتی سودمندرادرشام برای خدیجه (س) رقم زد.

حضرت خدیجه (س)پس ازدریافت گزارش های غلامش ((مسیره))ازسفرشام درباره اخلاق ورفتار وصفات پیامبر (ص)

به ایشان پیشنهاد ازدواج داد.

حضرت رسول به اتفاق عموهای خود به خواستگاری خدیجه رفتند.

 

ازدواج معنوی

 

ازدواج حضرت پیامبر (ص) باخدیجه به یک سلسله عوامل معنوی صورت پذیرفت وهیچ مساله مادی وجه تعامل آنها را فراهم نکرد.

هنگامی قرا ئت خطبه عقدحضرت ابوطالب خطبه ای درفضایل بنی هاشم ایراد کردورقه بن نوفل پسرعموی خدیجه این چنین گفت

((کسی منکرفضایل شما نیست ما از صمیم دل می خواهیم دست به ریسمان شرافت شما بزنیم ))

ثمره این ازدواج معنوی ولادت گوهر یگانه خلقت کوثر قران حضرت فاطمه زهرا(س)بود

که جهان از عطر وجودمبارک او وفرزندان گرامی اش متبرک است.

 

                                                                                           ایمان خدیجه (س)                   

 

اعمال صالح وایمان قلبی خدیجه(س) شداولین زنی باشد که به خدا ورسول خدا (ص)ایمان آوردومسلمان شود.

وایمان واقعی خودرادرمقام عمل نشان بدهد.

اولین زنی که به حضرت پیامبر(ص) ایمان آورد.امام علی (ع)درخطبه ۱۹۲ نهج البلاغه می فرماید ((درآن روزها اسلام به هیچ خانه ی راه نیافت جزخانه رسول خدا(ص)که خدیجه (س)هم درآن بود.))

رسول خدا درفضیلت حضرت خدیجه فرمود((بهترین زنان دربهشت چهار نفرند:خدیجه  فاطمه (س) مریم  آسیه .))

 

نماز خدیجه  (س)

اقامه نمازشکوهمندترین جلوه تعبدایمانی حضرت خدیجه (س) بودکه پس از ایمان به رسالت پیامبر(ص)انجام شد.

اوهمراه باعلی بن ابی طالب (ع)وزیدبن حارثه به رسول خدا(ص)اقتداکرد

ودرکنارخانه خدانمازگزاردندواقامه نمازرا اولین وظیفه خود می دانست.

 

درشعب ابی طالب درکنارپیامبر(ص)به عنوان یارویاوری صدیق فداکاری ها کرد.

اوبرای گسترش اسلام ونامیدی کفار مشرک از نابودی اسلام نوپا تمام اموال وداراییهای خودراهزینه کرد.

ازدیگر نکات  بارز وارزنده آن حضرت شکیبایی واستقامت اودر مسیر اهداف رسالت  پیامبر(ص)بود

سرانجام یکی از بارزترین نقشهای حضرت خدیجه (س)دریاری دادن اسلام دربخشش و انفاق او تجلی می کند.

اوبثروتی عظیمی که از پدر به ارث برده بودوآن راازراه تجارت فزونی بخشیده بود.

وتمام این ثروت راخالصانه برای گسترش اسلام دراختیارپیامبر(ص)قرارداد.

جهاد مالی حضرت خدیجه(س)وانفاق وبخشش اودر۱۰ سال نخست بعثت نقش حیاتی وچشمگیری دررشد وگسترش اسلام فزونی تعدادمسلمانان وابطال نقشه های سران کفروشرک داشت.

خدیجه (س)باچنین صفاتی شایسته ی الگویی ماندگاربرای همیشه تاریخ شد.

 




برچسب ها : یادمان شهیدنهضت کمالی



ای خدای آسمانیِ دلِ خاکی‌ام "رُدَّ کُلَّ غَریب"، مرا به کلبه‌ات بازگردان.

منی که دَم عاشقی‌ات، گِل وجودم را بیدار ساخت، با نسیم نوازشت دوباره بیدارم ساز؛

ای کسی که "عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر"ی .

 

 بار الها، ببخشا که من ِ خاکی، آلوده‌ی دنیا گشته‌ام.

ای خدای شَهر ِ رمضان که "اَنزَلتَ فیه" کتاب جاویدان را، "اِغفرلی تِلکَ الُذنوب العِظام" راکه کسی جز معبود دلم نمی‌بخشاید "یا علّام" .

فرشتگان بارگاهت در این قدر آسمانی، زمین را به قدر آورده‌اند تا قدر دلتنگی‌ام را به مهدی‌ات بگویند و مهدی بداند که من، من ِ منتظِر، از انتظار خسته نمی‌شوم تا بیاید ... العَجَل العَجَل العَجَلَ7 !

و من ضجّه می‌زنم "یا مُفیَّ العَهد" به عهدت وفا کن بگو بیاید "یا مُعافی".

 

من ِ بارانی با آمدنش عافیت می‌یابم، بگو بیاید. اِنّا اَنزَلناه ُ فی لَیلَة القدر" قرآن در حضور ستارگان آسمانی می‌درخشد و من، دلم برای حضور مهدی می‌تپد.

 "و ما اَدراک ما لَیلَةُ القدر" و کسی انتظارم را درک نمی‌کند "لَیلَةُ القدرِ خیرٌ مِن اَلفِ شَهر" هزار ماه کم است بگو هزار سال "تَنَزَّلُ الملئِکةُ و الرّوح"، تا درد انتظارِ مرا، به سویت آورند؟

من منتظرم! بگو بیاید.

 

"سلامٌ هیَ حتّی مَطلَع الفَجر" تا وقتی تو بیایی همه شب، شب ِ قدر من است و من تا صبح می‌گریم، تا صبح ناله می‌کنم، تا صبح می‌خوانم سرود ِ زندگی بخش را: اللّهم کُن لِوَلیّک َالحجَّةِ ابنِ الحَسَن". روزه‌دار، سالگرد عاشقیت، سالگرد روزه‌داریت مبارک باد!!!

روزه‌دار، سالگرد عاشقیت، سالگرد روزه‌داریت مبارک باد!!!

 




برچسب ها : یادمان شهیدنهضت کمالی


صفحات :
|  1  2  >  |