بسم الله الرحمن الرحیم

مژده ایدل که مسیحا نفسی می آید

 زانفاس خوشش بوی کسی می آید

جشنهای اعیاد شعبان به پایان رسید وامسال نیز با شکوه هرچه تمامتر برگزار گردید وجوانان با تمام قوا به تزیین کوچه ها ومحله ها پرداختند.

وامسال سنت پیاده روی از حرم تاجمکران مانند سال های قبل از سوی هییت خادم الرضا (ع) ومعاونت فرهنگی وتربیتی مرکز جهانی برگزارگردید .

برای سومین سالی پیاپی که درقم حضوردارم با پای پیاده از حرم تاجمکران را با دوستان طی نمودیم.

جای شما خالی .

بسیاری ازمردم ومشتاقان امام زمان(عج)کفشهای خودرادرآورده بوده اندتاعشق وارادت خودرا به ساحت امام شان نشان بدهند.

یکی ازطلاب تاجیکستان که قبلن آنها سنی بوده اند وبعدن شیعه شدند نیز کفشهای خودرا درآورده بودوبسیاری از جوانان و

خواهران که حضور چشمگیری دراین مراسم داشتند.

واینجابود که من معنای این سخن امام (ره) که انتظارفرج قدرت اسلام است رافهمیدم زیرا دراین هوای گرم واسفالتهای داغ ومسیری طولانی چه انگیزه بالای می خواهد که انسان با پای پیاده وآن هم بدون کفش این مسیررا طی نماید .

آن جوان هم به مسجد جمکران رسید وآن پیرزن هفتاد ساله هم که کفشهای خودرا در آورده بود به مقصد رسید .واین نیست جزعشق به مولا وانگیزه بالای منتظران  مولا.

وماهم رسیدیم اما مابا کفشهای خودولی آنها بدون کفش وباچشمهای  گریان این کجا وآن کجا؟

ودربین راه دراین فکر بودم که این دردرا به که بگم که شیعیان باید جشن های تولد پیامبر اسلام(ص) راباشکوهتراز جشنهای سایرامامان برگزار کنندتا اهل سنت این همه به ما شیعیان گیر ندهد که ما به پیامبر (ص) توجه نداریم.

به مظلومیت پیامبر(ص)همه پی برده ایم وبه همین خاطر رهبر معظم انقلاب امسال راسال پیامبراعظم(ص) نامگذاری کردند.

به امید روزی که همه شیعیان اول به پیامبر توجه نموده وبعد به ایمه(ع)که همه فرزندان رسول خدا(ص) می باشند.

دراین فکر ها بودم که به جمکران رسیدیم ونزدیک اذان ظهربود.

نماز تحیت مسجد ونماز امام زمان (عج)راخواندم که اذان ظهر گفته شد ونماز ظهررا به امامت حضرت ایة الله صافی گلپایگانی برگزارگردید.وبعدازنماز به خانه باز گشتم .

راستی یادتان نرود شبهای آخرماه شعبان المعظم است وشبهای عبادت وبنده حقیر را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید




برچسب ها : یادمان شهیدنهضت کمالی