مسلمان شدن کارگردان مشهورکه فیلم  توهین به رسول خدا (ص) را ساخته بود یکی از معجزات رسول خدا(ص) در قرن بیست و یکم بود. این کارگردان متعصب و ضد اسلام و ضد رسول خدا (ص) که چند سال پیش بد ترین تو هین ها را علیه رحمه للعالمین(ص) در فیلم خود به کار برده بود. که موجی از خشم و نفرت را در جهان اسلام بر علیه این کارگردان هلندی به راه افتاد و دهها مسلمان در کشور های مختلف به شهادت رسیدند. ولی قلب روف و سینه مالامال از عشق رسول خدا(ص) به دل این کار گردان رسوخ نمود و او چند روز پیش به دین مبین اسلام مشرف شد و در مسجد النبی (ص) در حالی که اشک می ریخت شهادتین را بر لب جاری نمود و مسلمان شد و از محضر رسول خدا(ص) و مسلمانان جهان عذر خواهی نمود و این معجزه رسول خدا (ص) است در زمانی که همه خدا (ج) و رسولش (ص)  را به فراموشی سپرده و به دنبال آمریکا و جامعه جهانی است تا لقمه نانی را که محصول فاحشه خانه های غرب است به دست آورد و این یعنی سر سپردگی و غلام و کنیز بودن غرب. جذابیت اسلام و رسول خدا(ص) به حدی است که سرسخت ترین مخالفان خود را به تسلیم وا می دارد ولی ما مسلمانان در هنگامی ای که نیاز به بازگشت به سیره و روش رسول خدا(ص) هستیم به روش های غربی متوسل می شویم. و آخر عاقبت این می شود که یک مسیحی ضد اسلام مسلمان می شود و به معنویت و جامعیت دین اسلام پی می برد و مسلمان می شود و ما هنوز هم نه خود را باور کرده ایم و نه دین خود را و نه باور به تعالیم عالیه اسلام داریم. برای خروج از این بن بست باید بر گردیم به سیره رسول خدا و اهل بیت(ع) تا در آخرت شرمنده خدا (ج) و رسول خدا (ص) و اهل بیت(ع)  نباشیم به امید روزی که تمام غرب مسیحی به حقانیت اسلام پی برده و مسلمان شود. این مهم گرچه روزی محقق خواهد شد روزی که منجی عالم بشریت ظهور کند و همراه با عیسی مسیح جهان پر از ظلم و جور را به جهانی از عدالت و رافت و مهربانی تبدیل نماید. به امید آن روز 

اللهم العجل لولیک الفرج